L'Inno in dieci versi

di Ādi Śaṅkara

 

 

 

 

॥ अथ दशश्लोकी ॥

 

न भूमिर्न तोयं न तेजो न वायुः

न खं नेन्द्रियं वा न तेषां समूहः ।

अनेकान्तिकत्वात् सुषुप्त्येकसिद्धः

तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहम् ॥१॥

 

atha daśaślokī

 

na bhūmirna toyaṃ na tejo na vāyuḥ

na khaṃ nendriyaṃ vā na teṣāṃ samūhaḥ

anekāntikatvāt suṣuptyekasiddhaḥ

tadeko'vaśiṣṭaḥ śivaḥ kevalo'ham 1

 

Non sono né terra, né acqua, né fuoco, né aria, né etere, né organo sensoriale, né l’insieme di tutti questi; poiché tutti questi sono transitori.

Sono Colui che trovi nell’esperienza del sonno profondo.

Quell’Uno, ciò che rimane, quella Beatitudine senza attributi, sono io.

 

 

न वर्णा न वर्णाश्रमाचारधर्मा

न मे धारणाध्यानयोगादयोऽपि ।

अनात्माश्रयाहंममाध्यासहानात्

तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहम् ॥२॥

 

na varṇā na varṇāśramācāradharmā

na me dhāraṇādhyānayogādayo'pi

anātmāśrayāhaṃmamādhyāsahānāt

tadeko'vaśiṣṭaḥ śivaḥ kevalo'ham 2

 

Non sono né caste, né le regole della casta, della società e dei costumi, né valgono per me concentrazione, meditazione, yoga e altre pratiche; poiché, tutta questa illusione di "io" e "mio" è radicata nel non-sé ed è quindi dissipata dalla conoscenza del Sé.

Quell’Uno, ciò che rimane, quella Beatitudine senza attributi, sono io.

 

 

न माता पिता वा न देवा न लोका

न वेदा न यज्ञा न तीर्थं ब्रुवन्ति ।

सुषुप्तौ निरस्तातिशून्यात्मकत्वात्

तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहम् ॥३॥

 

na mātā pitā vā na devā na lokā

na vedā na yajñā na tīrthaṃ bruvanti

suṣuptau nirastātiśūnyātmakatvāt

tadeko'vaśiṣṭaḥ śivaḥ kevalo'ham 3

 

"Non sono né madre, né padre, né gli dei, né i mondi, né i Veda, né i sacrifici, né alcun luogo santo" - così dicono i Saggi;

Infatti, nel sonno profondo, tutti sono banditi e nulli.

Quell’Uno, ciò che rimane, quella Beatitudine senza attributi, sono io.

 

 

न साङ्ख्यं न शैवं न तत्पाञ्चरात्रं

न जैनं न मीमांसकादेर्मतं वा ।

विशिष्टानुभूत्या विशुद्धात्मकत्वात्

तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहम् ॥४॥

 

na sāṅkhyaṃ na śaivaṃ na tatpāñcarātraṃ

na jainaṃ na mīmāṃsakādermataṃ vā

viśiṣṭānubhūtyā viśuddhātmakatvāt

tadeko'vaśiṣṭaḥ śivaḥ kevalo'ham 4

 

Né la dottrina Sankhya, né la Shaiva, né la Pancharatra, né la Jain, né la Mimamsaka, né nessun’altra, sono valide.

Perché, con una realizzazione diretta, viene rivelato che la mia natura è assolutamente pura.

Quello, ciò che rimane, quella Beatitudine senza attributi, sono io.

 

 

न चोर्ध्वं न चाधो न चान्तर्न बाह्यं

न मध्यं न तिर्यङ् न पूर्वाऽपरा दिक् ।

वियद्व्यापकत्वादखण्डैकरूपः

तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहम् ॥५॥

 

na cordhvaṃ na cādho na cāntarna bāhyaṃ

na madhyaṃ na tiryaṅ na pūrvā'parā dik

viyadvyāpakatvādakhaṇḍaikarūpaḥ

tadeko'vaśiṣṭaḥ śivaḥ kevalo'ham 5

 

Non sono né sopra, né sotto, né dentro, né fuori,

né al centro, né attraverso, né in direzione est o ovest;

perché sono indivisibile e uno per natura e onnipervadente come lo spazio.

Quello, ciò che rimane, quella Beatitudine senza attributi, sono io.

 

 

न शुक्लं न कृष्णं न रक्तं न पीतं

न कुब्जं न पीनं न ह्रस्वं न दीर्घम् ।

अरूपं तथा ज्योतिराकारकत्वात्

तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहम् ॥६॥

 

na śuklaṃ na kṛṣṇaṃ na raktaṃ na pītaṃ

na kubjaṃ na pīnaṃ na hrasvaṃ na dīrgham

arūpaṃ tathā jyotirākārakatvāt

tadeko'vaśiṣṭaḥ śivaḥ kevalo'ham 6

 

Non sono né bianco, né nero, né rosso, né giallo, né pieghevole, né robusto, né corto, né alto, nemmeno senza forma; poiché io sono della natura della coscienza auto-risplendente.

Quello, ciò che rimane, quella Beatitudine senza attributi, sono io.

 

 

न शास्ता न शास्त्रं न शिष्यो न शिक्षा

न च त्वं न चाहं न चायं प्रपञ्चः ।

स्वरूपावबोधो विकल्पासहिष्णुः

तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहम् ॥७॥

 

na śāstā na śāstraṃ na śiṣyo na śikṣā

na ca tvaṃ na cāhaṃ na cāyaṃ prapañcaḥ

svarūpāvabodho vikalpāsahiṣṇuḥ

tadeko'vaśiṣṭaḥ śivaḥ kevalo'ham 7

 

Non c'è né insegnante, né scienza, né allievo, né insegnamento, né tu, né io, né questo universo; poiché io sono la coscienza della realtà, che non ammette la differenziazione.

Quello, ciò che rimane, quella Beatitudine senza attributi, sono io.

 

 

न जाग्रन् न मे स्वप्नको वा सुषुप्तिः

न विश्वो न वा तैजसः प्राज्ञको वा ।

अविद्यात्मकत्वात् त्रयाणां तुरीयः

तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहम् ॥८॥

 

na jāgran na me svapnako vā suṣuptiḥ

na viśvo na vā taijasaḥ prājñako vā

avidyātmakatvāt trayāṇāṃ turīyaḥ

tadeko'vaśiṣṭaḥ śivaḥ kevalo'ham 8

 

Non c'è nemmeno veglia, né sogno, né sonno profondo, né sono condizionato da nessuno di questi tre stati (Viśva, Taijasa e Prājña); poiché tutti questi sono della natura dell’ignoranza, ma io sono il quarto oltre questi tre (Turīya).

Quello, ciò che rimane, quella Beatitudine senza attributi, sono io.

 

 

अपि व्यापकत्वात् हितत्त्वप्रयोगात्

स्वतः सिद्धभावादनन्याश्रयत्वात् ।

जगत् तुच्छमेतत् समस्तं तदन्यत्

तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहम् ॥ ९॥

 

api vyāpakatvāt hitattvaprayogāt

svataḥ siddhabhāvādananyāśrayatvāt

jagat tucchametat samastaṃ tadanyat

tadeko'vaśiṣṭaḥ śivaḥ kevalo'ham 9

 

Tutto questo universo, essendo diverso dal Sé, è irreale; poiché, solo il Sé è include tutto, costituisce l'obiettivo finale ed è auto-stabilito e auto-dipendente.

Quello, ciò che rimane, quella Beatitudine senza attributi, sono io.

 

 

न चैकं तदन्यद् द्वितीयं कुतः स्यात्

न केवलत्वं न चाकेवलत्वम् ।

न शून्यं न चाशून्यमद्वैतकत्वात्

कथं सर्ववेदान्तसिद्धं ब्रवीमि ॥१०॥

 

na caikaṃ tadanyad dvitīyaṃ kutaḥ syāt

na kevalatvaṃ na cākevalatvam

na śūnyaṃ na cāśūnyamadvaitakatvāt

kathaṃ sarvavedāntasiddhaṃ bravīmi 10

 

Nient'altro che quell’Uno, quindi come potrebbe esserci un Secondo?

Non c’è solitudine, né non-solitudine;

Non c’è entità, né non entità; poiché non c'è dualità.

Come potrei parlare di ciò che è perfezionato in tutto il Vedanta?

 

 

 

॥ इति श्रीमद् शंकराचार्यविरचितं दशश्लोकी अथवा निर्वाणदशकस्तोत्रं समाप्तं ॥

|| iti śrīmad śaṃkarācāryaviracitaṃ daśaślokī athavā nirvāṇadaśakastotraṃ samāptaṃ ||

 

Così finisce l'inno in dieci versi di Shankaracharya.

 

 

 


 

     Bookmark and Share

 

 

Creative Commons License

Precedente Home Successiva

AGHORI BREVE STORIA GRANDE MADRE SADHANA CHAKRA AYURVEDA CORSO DI YOGA EVENTI GALLERIA SITI CONSIGLIATI CONTATTACI GUESTBOOK SITE MAP PDF IN ITA

Privacy Policy