SITEMAP

 

 

ITALIANO

 

ENGLISH

 

HOME

 

AGHORI

BREVE STORIA

I 24 GURU DI DATTATREYA

GRANDE MADRE

SHRI VIDYA

NAVARATRI

GUHYAKALI

MAHAVIDYA

SHAKTI PEETH

MATRIKA

MANOHAR DAS

KISHAN DAS

GOVINDA DAS

RADHIKA DASI

SARASVATI DEVI

 

SADHANA

YANTRA

MANTRA

    Panchakshari Mantra

    Aghori Mantra

    Sharbar Mantra

TANTRA

     Ucchishta Ganapati

Meditazioni

MUDRA

PUJA

    L'erba Dharba

HAVAN

    Agni Vidhi

    Chandi Homam

INNI E STOTRAM

 

 

Kalabhairava Ashtakam

Mahakalabhairava Ashtakam

Linga Ashtakam

Shiva Panchakshara Stotram

Shiva Shadakshara Stotram

Shiva Tandava Stotram

Dakshinamurthy Stotram

Ardhanarishvara Stotram

Shiva Sankalpa Sukta

Shiva Sahasranama

Abhilashashtaka

Sankatanashak Ganesh Stotram

Mahaganesha Pancharatnam S.

Ganapati Atharvashirsha

Gosavitri Stotram

Durga Apad Uddhara Ashtaka

Kali Tandava Stotram

Kalika Ashtakam

Shri Ganga Stotram

Nava Durga Stotram

Durga Sapta Sloki

Devi Kavacham

Argala Stotram

Keelakam Stotram

Vedoktam Ratri Suktam

Tantroktam Ratri Suktam

Devi Atharvashirsha

Devi Suktam

Tantroktam Devi Suktam

Durga Dvatrishannamamala

Siddha Kunjika Stotram

108 Nomi di Durga

Devi Khadgamala Stotram

Mahishasura Mardini S.

Annapurna Stotram

Bhagavati Stotram

Ambastotram

Bhavani Stotram

Bhavani Ashtakam

Tripurasundari Ashtakam

Chamundeshvari 108 Namavali

Chamundeshvari Ashthottarashatanama

Shiva Ashtottara Shata Namavali

Shiva Mahimnah Stotram

Datta Namavali

Dattatreya Stotram

Dattatreya Stava

Bhairava Stava

Guru Ashtakam

Guru Stotram

Guru Vandana

Navagraha Stotram

Sarasvati Stotram

Nirvana Shatkam

Soundarya Lahari

Bhaja Govindam

Umamaheshvara Stotram

Kali Kavacham

Tara Kavacham

Ugratara Hridayastotram

Nila Sarasvati Stotram

Bhuvaneshvari Kavacham

Bhairavi Kavacham

Chinnamasta Kavacham

Bagalamukhi Kavacham

Bagalamukhi Panjar Stotram

Kamakhya Kavacham

Dakini Stotram

Mantra Pushpam

Dashasloki

Aghoramūrti Sahasranāmāvaliḥ

Aghora Kavacham

Adya Kalika Shatanama

Guhyakali Sahasranama Stotra

Shyamala Dandakam

Kamakshi Stotram

 

AARTI E BHAJAN

FESTIVITA' HINDU

GLOSSARIO

 

CHAKRA

MULADHARA

SWADHISTHANA

MANIPURA

ANAHATA

VISHUDDHA

AJ—A

SAHASRARA

 

AYURVEDA

I TRE DOSHA

DIETA

AROMATERAPIA

 

CORSO DI YOGA

LEZIONE 1

LEZIONE 2

LEZIONE 3

LEZIONE 4

LEZIONE 5

LEZIONE 6

LEZIONE 7

LEZIONE 8

LEZIONE 9

LEZIONE 10

LEZIONE 11

PROGRAMMI

 

EVENTI

GALLERIA

LINKS

CONTATTACI

GUESTBOOK

BANNATO DA FB

 

LIBRI SACRI

AVADHUT GITA

ASHTAVAKRA GITA

TRIPURA RAHASYA

DEVI MAHATMYA

HIMN TO KALI (ENG)

DEVI GITA (ENG)

KUNDALINI (ENG)

MAHANIRVANA TANTRA

VIJ—ANA BHAIRAVA TANTRA

SHAKTI AND SHAKTA (ENG)

THE SERPENT POWER.PDF

INT. TO TANTRA SASTRA.PDF

VARNAMALA PDF

MAHAMAYA PDF

SARADA-TILAK TANTRA PDF

NASADIYA SUKTA

NIRVANA SHATKAM

SHIVA SUTRA

SPANDAKARIKA

TANTRALOKA

VIVEKA CHUDAMANI

YOGA SUTRA DI PATANJALI

GHERANDA SAMHITA.PDF

HATHA YOGA PRADIPIKA.PDF

SHIVA SAMHITA.PDF

MAHAKALA SAMHITA PDF

YONI TANTRA

GUPTA SADHANA TANTRA

AKULAVIRA TANTRA

SRIMAD DEVI BHAGAVATAM.PDF

 

AGHORI

HISTORY

24 GURU OF DATTATREYA

GREAT MOTHER

SHRI VIDYA

NAVARATRI

GUHYAKALI

MAHAVIDYA

SHAKTI PEETHAS

MATRIKAS

MANOHAR DAS

KISHAN DAS

GOVINDA DAS

RADHIKA DASI

SARASVATI DEVI

 

SADHANA

YANTRA

MANTRA

    Panchakshari Mantra

    Aghori Mantra

    Sharbar Mantra

TANTRA

     Ucchishta Ganapati

Meditations

MUDRA

PUJA

    Dharba Grass

HAVAN

    Agni Vidhi

    Chandi Homam

HYMNS & STOTRAM

 

 

Kalabhairava Ashtakam

Mahakalabhairava Ashtakam

Linga Ashtakam

Shiva Panchakshara Stotram

Shiva Shadakshara Stotram

Shiva Tandava Stotram Dakshinamurthy Stotram

Ardhanarishvara Stotram

Shiva Sankalpa Sukta

Abhilashashtaka

Sankatanashak Ganesh Stotram

Mahaganesha Pancharatnam S.

Ganapati Atharvashirsha

Gosavitri Stotram

Durga Apad Uddhara Ashtaka

Kali Tandava Stotram

Kalika Ashtakam

Shri Ganga Stotram

Nava Durga Stotram

Durga Sapta Sloki

Devi Kavacham

Argala Stotram

Keelakam Stotram

Vedoktam Ratri Suktam

Tantroktam Ratri Suktam

Devi Atharvashirsha

Devi Suktam

Tantroktam Devi Suktam

Durga Dvatrishannamamala

Siddha Kunjika Stotram

108 Names of Durga

Devi Khadgamala Stotram  

Mahishasura Mardini S.

Annapurna Stotram

Bhagavati Stotram

Ambastotram

Bhavani Stotram

Bhavani Ashtakam

 

Tripurasundari Ashtakam

Chamundeshvari 108 Namavali

Chamundeshvari Ashthottarashatanama

Shiva Ashtottara Shata Namavali

Shiva Mahimnah Stotram

Datta Namavali

Dattatreya Stotram

Dattatreya Stava

Bhairava Stava

Guru Ashtakam

Guru Stotram

Guru Vandana

Navagraha Stotram

Sarasvati Stotram

Nirvana Shatkam

Soundarya Lahari

Bhaja Govindam

Umamaheshvara Stotram

Kali Kavacham

Tara Kavacham

Ugratara Hridayastotram

Neela Sarasvati Stotram

Bhuvaneshvari Kavacham

Bhairavi Kavacham

Chinnamasta Kavacham

Bagalamukhi Kavacham

Bagalamukhi Panjar Stotram

Kamakhya Kavacham

Dakini Stotram

Mantra Pushpam

Dashasloki

Aghoramūrti Sahasranāmāvaliḥ

Aghora Kavacham

Adya Kalika Shatanama

Guhyakali Sahasranama Stotra

Shyamala Dandakam

Kamakshi Stotram

 

AARTI E BHAJAN

HINDU FESTIVITIES

 

CHAKRA

MULADHARA

SWADHISTHANA

MANIPURA

ANAHATA

VISHUDDHA

AJ—A

SAHASRARA

 

AYURVEDA

 

YOGA COURSE

LESSON 1

LESSON 2

LESSON 3

LESSON 4

LESSON 5

LESSON 6

LESSON 7

LESSON 8

LESSON 9

LESSON 10

LESSON 11

PROGRAMS

 

GALLERY

LINKS

CONTACT US

GUESTBOOK

 

 

SACRED BOOKS

AVADHUT GITA

ASHTAVAKRA GITA

TRIPURA RAHASYA

DEVI MAHATMYA

HIMN TO KALI

DEVI GITA

KUNDALINI

MAHANIRVANA TANTRA

VIJ—ANA BHAIRAVA TANTRA

SHAKTI AND SHAKTA (ENG)

THE SERPENT POWER.PDF

INT. TO TANTRA SASTRA.PDF

VARNAMALA PDF

MAHAMAYA PDF

SARADA-TILAK TANTRA PDF

NASADIYA SUKTA

NIRVANA SHATKAM

SHIVA SUTRA

SPANDAKARIKA

TANTRALOKA

YOGA SUTRA OF PATANJALI

GHERANDA SAMHITA.PDF

HATHA YOGA PRADIPIKA.PDF

SHIVA SAMHITA.PDF

MAHAKALA SAMHITA PDF

YONI TANTRA

GUPTA SADHANA TANTRA

AKULAVIRA TANTRA

SRIMAD DEVI BHAGAVATAM.PDF

 

 

 

 

 

 

 

MOBILE

 

 


 

 

 


 

Tweet     Bookmark and Share

 

 

Creative Commons License

 

AGHORI HISTORY DATTA 24 GURU MANOHAR DAS KISHAN DAS GOVINDA DAS RADHIKA DASI SARASVATI DEVI GREAT MOTHER SADHANA YANTRA MANTRA TANTRA MUDRA PŪJĀ HAVAN RUDRAKSHA HYMNS & STOTRAM AARTI & BHAJAN HINDU FESTIVITIES MYTHOLOGY CHAKRA AYURVEDA YOGA COURSE GALLERY LINKS CONTACT US SITE MAP

Privacy Policy